U bent hier:

Hoogland

Vóór 1798 omvatte het grondgebied van Hoogland een tweetal gerechten, het Hoogland en Emiclaar. Dat waren gebieden met een eigen bestuur en rechtspraak. Hoogland viel onder de schout van de bisschop van Utrecht en Emiclaar onder die van de Sint Paulusabdij. Door de invoering van de Franse gemeenteorganisatie ontstond per 1 januari 1811 echter de gemeente Hoogland. In 1857 vond een ingrijpende grenswijziging plaats toen de gemeente Duist, de Haar en Zevenhuizen werd opgeheven en voor het grootste deel bij Hoogland werd gevoegd, waardoor het oppervlak van de gemeente met bijna de helft toenam.

De bevolking van de gemeente groeide vooral in het begin van de twintigste eeuw snel en was geconcentreerd in een aantal verspreid liggende kernen en buurtschappen waarvan de Ham, Langenoord en Hooglanderveen de belangrijkste waren.

Hoogland
Hoogland
Brenninckmeijerlaan
Hoogland
Hoogland
Brenninckmeijerlaan
Hoogland
Hoogland
Hamseweg
Hoogland
Hoogland
Hamseweg
Hoogland
Hoogland
Zwembad
Hoogland
Hoogland
Hamseweg
Hoogland
Hoogland
Langenoord
Hoogland
Hoogland
Kerk Hoogland
Hoogland
Hoogland
De Boskamp
Hoogland
Hoogland
Bijzondere gebouwen
Hoogland
Hoogland
Vierakker

Hoogland als deel van Amersfoort

In 1967 werd bekend dat Hoogland haar zelfstandigheid prijs zou moeten geven ten behoeve van de uitbreiding van Amersfoort. Amersfoort had een groeistadfunctie gekregen. Daarvoor zou het dorp Hoogland opgedeeld moeten worden tussen de gemeenten Bunschoten en Amersfoort. Het gedeelte ten noorden van de Rijksweg A1 zou bij Bunschoten worden gevoegd, terwijl het gebied ten zuiden van de Rijksweg Amersfoorts zou worden.

De Hooglanders hebben zich van meet af aan hevig verzet tegen het dreigende oprukken van hun grote buurgemeente. Met protestacties en demonstraties onder het motto "Handen Af van Hoogland!", werd gepleit voor een zelfstandig en agrarisch Hoogland. Allemaal tevergeefs, want op 1 januari 1974 werd de gemeente inderdaad verdeeld. Het gedeelte dat aan Bunschoten werd toegevoegd was in grote lijnen hetzelfde als de voormalige gemeente Duist, de Haar en Zevenhuizen.

Hoogland is een deel van Amersfoort geworden. In het westen is de oude sfeer min of meer behouden, het dorp wordt daar nog begrensd door de weilanden van het Buitengebied-west en de Bunschoterstraat als scheiding. Aan de oostkant heeft het agrarische land vanaf de annexatie plaats moeten maken voor de nieuwbouwwijken Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek en Nieuwland. Tot die tijd groeide Hoogland, vooral vanaf de jaren vijftig, stevig in de gebieden Langenoord en Bieshaar. Recentere uitbreidingen in de De Bik en De Ham zijn nog niet voltooid.